Salgsbetingelser

Salgsbetingelser

GENERELLE SALGSBETINGELSER:

Købte billetter kan ikke ombyttes eller refunderes, med mindre forestillingen aflyses. Hvis en forestilling udskydes, afbrydes eller flyttes til en anden spilledato kan der alene ske ombytning af billetter til en senere programsat forestilling

 

GYLDIGHED:

Billetter er alene gyldige til den forestilling (dato og tidspunkt), som står på billetten. Gavekort er gyldige 1 år fra købsdatoen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler om forældelse.

 

BORTKOMST AF BILLET:

Såfremt købers billet eller gavekort bortkommer, kan man, hvis billetterne er købt elektronisk, logge ind på sin personlige profil på Ticketmaster og hente sine billetter igen. Man kan også kontakte Ticketmaster og rekvirere en ny.

 

SÆRLIGE FORHOLD:

Ved køb af mad bedes oplysninger om eventuelle allergier, særlige ønsker til diæt, funktionelle eller psykiske handicaps fremsendes senest 1 uge før arrangementets afholdelse.

Rygning er forbudt i selve teltet, men tilladt på særlige områder udenfor.

Med mindre der er givet skriftligt tilsagn, er det hverken tilladt at optage film, lyd eller anvende professionelt fotoudstyr til forestillingen. Det er ligeledes ikke tilladt for journalister eller medieansatte offentligt at referere kunstnere eller foredragsholdere direkte.

Odense Sommerrevy tager forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser.

 

AFLYSNING FRA ODENSE SOMMERREVY:

Odense Sommerrevy er forpligtet til at levere revyforestillingen og hvis ikke dette kan ske, refunderes den fulde betaling. Er årsagen til aflysning som følge af strejke, lockout, brandskade, naturkatastrofer, ekstremt vejrlig eller lignende uforudsete hændelser uden for Odense Sommerrevys kontrol, er Odense Sommerrevy berettiget til at aflyse uden skadeserstatning af nogen art. Ved aflysning forstås, at forestillingen ikke gennemføres.

Såfremt en enkelt forestilling aflyses, kan der alene ske ombytning af billetter, hvis der er ledige pladser til en programsat senere forestilling. Desuden anses det ikke som en aflysning, hvis en forestilling afbrydes efter mere end halvdelen af forestillingen er gennemført (dvs. indtil pausen).

Programændringer og/eller udskiftning af skuespillere (f.eks. pga. sygdom) anses ikke for en aflysning, der berettiger til ombytning eller refusion.

Ved en eventuel forsinkelse af forestillingen som følge af forhold, som Odense Sommerrevy ikke har indflydelse på, kan billetterne ikke ombyttes eller refunderes.

Sælger gør opmærksom på, at fortrydelsesretten i lov om visse forbrugeraftaler ikke finder anvendelse ved køb af billetter til Odense Sommerrevy og andre produkter i Odense Sommerrevys regi – herunder menu bestillinger m.v., jf. lovens § 18, stk. 2, nr. 12.

10. MAJ - 15. JUNI

Billetsalg